Hangzhou Orientjohn Industry Co., Ltd.
Zhejiang, China